Hana Hoskovcová - účetní poradce

Kontrolní Hlášení v DPH do 10000 Kč
Publikováno: 14.03. 2016
Pro Kontrolní hlášení nejsou určeny jen zjednodušené daňové doklady do 10000 Kč

Musíme mít všichni na mysli, že i když uplatňujeme  odpočty a uskutečňujeme plnění v DPH zjednodušenými daňovými doklady do částky 10000.- Kč, i nad 10000.- Kč, dále uplatňujeme běžné daňové doklady =  skutečné daňové doklady, které mají částku do 10000.- Kč, i nad 10000.- Kč, v Kontrolním hlášení je to jinak.

 

Tedy uplatňujeme - li odpočty v přiznání DPH v jakékoli výši, v Kontrolním hlášení budou zjednodušené daňové doklady i běžné daňové doklady do 10000.- Kč v kolonce  B 3,a to v součtu.

Uplatňujeme -li odpočty nad 10000.- Kč, musíme mít  VŽDY  daňový doklad a tyto faktury - daňové doklady budou v Kontrolním hlášení jednotlivě v kolonce B 2, aby bylo možno najít dodavatele.

Uskutečňujeme -li zdanitelná plnění nad 10000.- Kč, v Kontrolním hlášení budou jednotlivě řazeny daňové doklady v kolonce    A 4 , jinak by nebylo možno najít odběratele.

V  kolonce A 5 v Kontrolním hlášení pak budou uskutečněná plnění do 10000.- Kč, a to jak zjednodušené daňové doklady, tak i běžné daňové doklady a dále zde budou veškerá zdanitelná plnění  do 10000.- Kč i nad 10000.- Kč, u kterých nevystavíme daňový doklad. V kolonce A5 budou veškerá plnění,  kde není uvedeno DIČ obou plátců a bude zde tudíž pouze součet všech plnění.

 Tento článek si můžete přečíst na webu Hana Hoskovcová - účetní poradce
http://www.hoskovcovahana.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hoskovcovahana.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=54