Hana Hoskovcová - účetní poradce

Redukčí hranice pro rok 2015 pro nemoc i důchod
Publikováno: 31.10. 2014
Výše průměrné mzdy 26611.- Kč, ovlivňuje vyměřovací základy pro důchod a činí 44% v první redukční hranici a 400 % ve druhé redukční hranici. Redukční hranice jsou určeny také pro nemocenské dávky a  pro náhrady mzdy placené v nemoci zaměstnavatelem po dobu 14 dnů, při čemž se náhrada neplatí za první 3 dny a zbytek náhrady se poskytne za pracovní dny.

44% z 26611.- Kč je 1.)  redukční hranice 11709.- Kč a 400% z 26611.-Kč  je 2.)  redukční hranice 106444.- Kč pro výpočet osobního základu pro určení procentní výměry všech druhů důchodů..

Od měsíční průměrné mzdy jsou též odvozeny denní částky pro výpočet nemocenských dávek, které jsou redukovány do tří hranic příjmu, a to 1.)  888.- Kč, 2.)  1331.- Kč, 3.)  2662.- Kč. Od 15. dne nemoci proplácí dávky OSSZ

Od redukčních hranic pro nemocenské pojištění odvozuje zákoník práce hodinové redukční hranice pro výpočet náhrady mzdy v nemoci tak, že redukční hranice pro nemocenské dávky ukládá vynásobit koeficientem 0,175 a zaokrouhlit haléře nahoru. Náhrada se počítá v prvních 14 kalendářních dnech nemoci, avšak první 3 pracovní dny jsou bez jakékoli náhrady a ostatní pracovní dny podléhají redukčním hranicím. 1.) 155,40 Kč, 2.) 232,93 Kč, 3.) 465,85 Kč. První hranice se redukuje 90%. druhá hranice 60% a třetí hranice 30%. Výsledná hodinová částka se ještě pokrátí 60% a takto vypočtená náhrada se proplatí od 4. dne nemoci.Tento článek si můžete přečíst na webu Hana Hoskovcová - účetní poradce
http://www.hoskovcovahana.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hoskovcovahana.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=51