Hana Hoskovcová - účetní poradce

Redukční hranice pro výpočet důchodu, náhrad v nemoci a pro nemocenské dávky
Publikováno: 28.10. 2012
OSVČ  může podnikat, i když má starobní, či invalidní důchod. Pokud má jakákoli OSVČ zaměstnance, musí vyplácet od r. 2013  minimální mzdu všem ve stejné výši ( nekrátí se studentům, ani  invalidům) a také musí  i nadále vyplácet náhrady v nemoci.

Byl zrušen § 4  č. 246/2012, v němž bylo obsaženo krácení mzdy ( zaručené mzdy) na 90,80,75 a 50% pro studenty, či invalidní osoby. Zrušením tohoto paragrafu musí mít všichni zaměstnanci minimální mzdu ve stejmé výši, pracují -li 40 hodin týdně  ( V roce 2013 bude minimální mzda asi 8500 Kč).

Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu  ( z hrubé mzdy při výpočtu důchodu) = 1. reddukční hranice je 11389 Kč,  2. redukční hranice je  30026 Kč,  3. redukční hranice je 103536  Kč

Výše základní výměry od 1.1.2013 činí 2330 Kč pro starobní, invalidní, vdovské a sirotčí důchody ( tedy zvýší se o 60 Kč  všem důchodcům) a dále se zvýší   procentní výměra o   0,9 %

Redukční hranice  pro rok 2013 při výpočtu náhrad od 4.  do 21. dne nemoci jsou 90% ze 151,03  Kč, 60 % z 226,63 Kč , 30% z 453,08 Kč. Redukční hranice pro náhrady v nemoci vychází z redukčních hranic pro výpočet nemocenských dávek a kooficientu 0,175. Celkový výpočet se krátí na 60%

Reduční hranice pro rok 2013 při výpočtu nemocenských dávek od 22. dne nemoci jsou 90% z 863 Kč, 60% z 1295 Kč , 30% z 2589  Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

nemocenská 1. redukce 863 Kč x kooficient 0,175 = 1. redukce náhrady 151,03 Kč x 90% = 135,924

nemocenská 2. redukce 1295 x koef. 0,175 = 2. red. náhrady 226,63 - 151,03 = 75,60 x 60% =  45,36

nemoc. 3. red.hranice  2589 x 0,175 = 3. red náhrady 453,08 - 226,63 = 226,45 x 30 % = 67,935

Od 4. dne nemoci činí náhrada 135,92 + 45,36 + 67,935 = 249,222  x 60% = 22,360 na 1 hodinu. Při placení náhrady za 10 pracovních dnů nemoci  ( 10 dnů x 8 hodin = 80 hodin) , činí náhrada  22,360 x 80 = 1788,80 = 1789 Kč.

       

 Tento článek si můžete přečíst na webu Hana Hoskovcová - účetní poradce
http://www.hoskovcovahana.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hoskovcovahana.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=45