Hana Hoskovcová - účetní poradce

Auta v podnikání
Publikováno: 13.08. 2011
Pracovní cesty zaměstnanců, kteří chtějí se souhlasem podnikatele - zaměstnavatele použít  osobní auto. musí mít referentské zkoušky.

Školení o silničních předpisech a testy k ověření znalostí musí absolvovat všichni zam+ěstnanci, ať už řídí služební auto, soukromé auto.či půjčené auto. Zákoník práce používá termín " zaměstnanec " , nikoli řidič z povolání. Povinnost zajistit školení má zaměstnavatel v rámci školení bezpečnosti práce včetně školení o silničních předpisech . Testy musí být uskutečněny autoškolou , nebo dopravním inspaktorátem.Pokud není toto školení uskutečněno pro zaměstnance užívajících při pracovních cestách automobil, byť i  1 x v roce a zaměstnanec se stane účastníkem dopravní nehody na  služební cestě, považuje se zákonná povinnost zaměstnavatele ze  nesplněnou se všemi důsledky. ( Např. při pracovním úrazu hradí škody zaměstnavatel, nikoli Kooperatva)Tento článek si můžete přečíst na webu Hana Hoskovcová - účetní poradce
http://www.hoskovcovahana.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hoskovcovahana.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=39