Hana Hoskovcová - účetní poradce

Úrazový zákon.
Publikováno: 13.08. 2011
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání podle vyhlášky MF ČR č. 125/1993 Sb. v platném znění  skončí 31.12.2012.  Poslední odvod se provede na 4. čtvrtletí 2011 ( Poznámka k 1.1.2013 = pokračuje stále Kooperativa)

Zákon 266/2006 Sb. o úrazovém pojištění zaměstnanců nabývá účinnosti 1.1.2013

Zákon upravuje vztahy pro případ pracovního úrazu nebo nemoci z povolání místo vyhlášky 125/1993Sb., kdy se prováděly odvody Kooperativě. Od účinnosti Úrazového zákona se bude pojištění odvádět MSSZ ( OSSZ) spolu s ostatními odvody, ato podle PŘEHLEDU  o vyměřovacích základech. Odvody se budou provádět podle sazeb kódu OKEČ ( klasifikace ekonomických činností), a to měsíčně. Pojistné se bude odvádět za zaměstnance účastných nemocenského pojištění a nově i za zaměstnance bez účasti NP. To znamená, že do odvodu se zahrnou např.  i smlouvy malého rozsahu a smlouy o provedení práce.

Vyměřovacím základem pro výpočet odvodu je u nemocensky pojištěných zaměstnanců klasický vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění a u zaměstnanců bez účasti na nem. pojištění je vyměřovacím základem jejich odměna.První odvod se provede za leden 2013.

Má-li zaměstnavatel 1 zaměstnance na pracovní smlouvu s vyměřovacím základem 15000 a 1 zaměstnance na dohodu o provedení práce s odměnou 5000, odvede pojistné  na sociální  zabezpečení a příspěvek na stát. politiku z 15000 Kč a dále odvede pojistné podle sazby úrazového zákona ( např. 0,42%) ze 20000.- Kč. Zaměstnavatel odvede tyto částky měsíčně , a to společně podle měsíčního Přehledu o vyměřovacích základech ( asi bude nový tiskopis). Tento článek si můžete přečíst na webu Hana Hoskovcová - účetní poradce
http://www.hoskovcovahana.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hoskovcovahana.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=38