Hana Hoskovcová - účetní poradce

Vedlejší činnost OSVČ a rozhodná částka r. 2011
Publikováno: 04.03. 2011
Pokud fyzická osoba podniká a její činnost je vedlejší, musí mít důvod k vedlejší činnosti a tento důvod doložit. Osobou vykonávající podnikatelskou  vedlejší činnost není osoba účasna nemocenského pojištění, i když by jinak měla důvod k vedlejší činnosti. Aby bto byla vedlejší činnost, musí se z nemoc. pojištění odhlásit.

Důvody k vykonávaní vedlejší činnosti jsou vyjmenovány v zákoně o sociálním pojištění i v zákoně o zdravotním pojištění. Jedná se o osoby v zaměstnání, o osoby v důchodu, na rodičovské dovolené a pod.Tyto osoby odvádějí  zdravotní pojištění z poloviny skutečně získaných příjmů po odpočtu výdajů Pro sociání ( důchodové) pojištění je každý rok určena hranice příjmů ( daňového základu z § 7 ZDP). Za rok 2010 byla tato hranice stanovena na 56901 Kč. ( rozhodná částka).Pokud podnikatel s důvodem k vedlejší činnosti tuto příjmovou hranici nepřekročí, nemusí odvádět pojištění vůbec a pak se takový rok nepočítá jako odpracovaný nebo odvede pojištění z poloviny skutečného příjmu a v Přehledu za r. 2010 se přihlásí k tomuto pojištění, odvede pojištění, platí zálohy na rok 2011 a jeho činnost se započítává jako odpracovaný rok pro starobní důchod.

Minimální roční vyměř. základ za rok 2011 pro hlavní činnost bude 6185 x 12 = 74220 Kč x sazba 0,292 = pojistné 21672.-Kč

Minimální roční vyměřovací z. za rok 2011 pro vedlejší činnost bude 2474 x 12 = 29688  x sazba 0,292 =  pojistné  8669 Kč

Rozhodná částka pro rok 2011 ( daňový základ z podnikání)  bude 59374.- Kč t.j. překročí-li tuto rozhodnou částku osoba s důvodem vykonávat vedlejší činnost, stává se její čínnost hlavní činnosti .Tento článek si můžete přečíst na webu Hana Hoskovcová - účetní poradce
http://www.hoskovcovahana.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hoskovcovahana.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=37