Hana Hoskovcová - účetní poradce

Novela o sociálním pojištění
Publikováno: 30.08. 2009
Slevy na pojistném náleží za kalendářní měsíc počínaje srpnem 09 a konče prosincem 2010. Jednorázová sleva se uplatní v září 09 společně se slevou za srpen.

Sleva náleží zaměstnavateli za zaměstnance s nižším vyměřovacím základem než 1,15 násobek průměrné mzdy, tedy nižším než 27100 Kč. Výpočet slevy se provede z rozdílu vyměřovacího základu zaměstnance a 27100. Je -li vyměřovací základ např. 12000 Kč, rozdíl číní  ( 27100 - 12000) 15000 Kč . Z tohoto rozdílu činí sleva 3,3 %, tedy  15000 x 0,033 = 495 Kč. Výpočet slev za jednotlivé zaměstnance  se sečte a uplatní jako měsíční sleva od ledna do července 09  a zapíše  se do nového tiskopisu a do přílohy k tiskopisu.

Pokud vyjde záporná částka, je to přeplatek na pojistném.Podání tiskopisu Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách je současně žádostí o vrácení přeplatku. Je-li tiskopis naopak podán opožděně, sleva uvedená v něm se stává dlužným pojistným.

Pro zaměstnance se nic nemění. Základem daně podle § 6 ZDP zůstává superhrubá mzda. To znamená, že k hrubé mzdě se pro daň ze závislé činnosti připočte pojištění v plné výši bez uplatňované slevy zaměstnavatele.Slevy na pojistném, slibované do konce roku 2010 , končí prosincem 2009 ( poznámka k legislativním změnám)Tento článek si můžete přečíst na webu Hana Hoskovcová - účetní poradce
http://www.hoskovcovahana.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hoskovcovahana.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=30