Hana Hoskovcová - účetní poradce

Datová schránka od 1.7.2009
Publikováno: 12.06. 2009
Odpovědnost za doručení nese adresát.Zásilka bude uložena v označené domovní schránce nebo v datové schránce 10 dnů a i když nebyla zásilka vyzvednuta,považuje se po uplynutí úložní doby za doručenou.

Datová schránka se občanům a OSVČ zřizuje zdarma prostřednictvím Žádosti, kterou zašlete na Ministerstvo vnitra s ověřeným podpisem. Tiskopis žádosti najdete na internetu nebo prostřednictvím center Czech POINT. Tato centra budou zřízena , kromě jiného, na každém obecním úřadě s rozšířenou působností.Právnickým osobám bude datová schránka zřízena automaticky podle sídla uvedeného v obchodním rejstříku.Orgány veřejné moci budou takto komunikovat mezi sebou a též ve směru k fyzickým a právnickým osobám.Dostane.li například podnikající fyzická osoba z Finančního úřadu dokument do datové schránky, tento podnikatel potvrdí přijetí dokumentu odesilateli.Potvrzující datová zpráva má charakter dodejky.Stejně tak může podnikatel učinit podání ze své datové schránky a dostane potvrzující datovou zprávu od adresáta.

Soudní zásilky budou zasílány v obálkách se zeleným pruhem.Způsob doručení bude v datové nebo v listinné podobě, ato podle druhu zásilky.Zásilka bude uložena v datové schránce nebo na poště po dobu 10 dnů a po této lhůtě, ať už je zásilka vyzvednuta, či nikoli platí, že byla doručena.

Máte-li datovou schránku, budou mít všechny úřady a soudy povinnost doručovat veškeré zásilky do Vaší  DT.Tento článek si můžete přečíst na webu Hana Hoskovcová - účetní poradce
http://www.hoskovcovahana.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hoskovcovahana.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=29