Hana Hoskovcová - účetní poradce

Pojistné z mezd od r. 2009
Publikováno: 15.01. 2009
Zdravotní pojištění zůstává  13,5 %. Sociální pojištění zaměstnavatele je 25% a  zaměstnanceu 6,5% ,t.j. u  zaměstnanců s účastí na nemocenském pojištění. ( sociální 21,5 + 6.5 % je odbod bez účasti NP, např. jednatelé)

Od vypočteného sociálního pojištění 31,5%  se odečte polovina vyplacených náhrad v nemoci zaměstnance a rozdíl se poukáže na účet OSSZ.

Nový přehled bude obsahovat vyměřovací základ, pojistné,odpočet poloviny vyplacených náhrad za nemoc, konečný odvod pojistného, a také nový variabilní symbol. Odvody pojistného se poukáží na nový účet OSSZ.

Průměrný výdělek pro náhrady v nemoci = § 351 a násl. zákoníku práce,vypočteme ze předchozí čtvrtletí. Průměrný výdělek musí být přepočten na hodiny, z toho vypočteme denní průměr a tento se teprve redukuje podle redukčních hranic,násobí koeficientem 0,175 ,pak krátíme jednotlivé hranice I - III  90,60 a 30%. Výsledek průměrného redukovaného hodinového výdělku krátíme o 60%. Náhrada mzdy se vyplácí za pracovní dny, a to od 4. dne nemoci.Tento článek si můžete přečíst na webu Hana Hoskovcová - účetní poradce
http://www.hoskovcovahana.cz

Tento článek najdete na adrese:
http://www.hoskovcovahana.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=23