Domů
Co nabízím
Ceník
Informace
Z praxe
Dotazy (občané)
Objednávka (podnikatelé)
Kontakt


Úrazový zákon je odložen.

29.10. 2014

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců měl začít platit od 1.1.2015, ale byl opět odložen.

Účinnost zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců je odložena na 1.1.2017 , kdy nahradí pojištění odpovědnosti zaměstnavatele, které se zatím poukazuje Kooperativě ( případně České pojišťovně).

V platnosti zůstává kvartální pojištění zaměstnanců, hrazené předem, vypočtené z vyměřovacích základů pro sociální pojištění. Kromě pojištění z vyměřovacích základů , je třeba odvést pojištění i ze Smluv o provedení práce do 10000.- Kč a ze Smluv o činnosti do 2500.- Kč , tedy i za zaměstnance, u kterých vyměřovací základ pro odvod sociálního pojištění nevzniká, a to kvartálně ve výši 100.- Kč

V praxi to znamená, že pokud má zaměstnavatel pouze zaměstnance na dohody o provedení práce do 10000.- Kč ( včetně ), nebo dohody o činnosti malého rozsahu do 2499.- Kč, musí podat přihlášku u Kooperativy pojišťovny a odvádět minimální čtvrtletní pojištění ve výši 100.- Kč

Jakmile z dohod o provedení práce zaměstnanec překročí 10000.-Kč ( například 10001.-Kč) nebo z dohod o činnosti dosáhne příjem nejméně 2500.- Kč, musí zaměstnavatel za tyto zaměstnance jednak podat přihlášku na OSSZ , jednak odvádět sociální pojištění a také se tento příjem zahrne do vyměřovacích základů pro sociální pojištění z důvodu výpočtu pojištění odpovědnosti zaměstnavatele a vypočtené pojištění odvede zaměstnavatel na účet Kooperativy.

Jelikož musí být pojištěni všichni zaměstnanci, musí se evidovat úrazy i u zaměstnanců s dohodami, konanými mimo pracovní poměr s příjmovým limitem, za který se neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Taktéž se za ně musí hlásit pojistné události Kooperativě,  vyplňovat záznam o úrazu a dokládat další dokumenty ( například o ošetření ), i když tito zaměstnanci nejsou nemocensky pojištěni.

 
Možnosti

 
Vytisknout článek
Vytisknout článek

Design layout by Pavel a Pavlina Knotkovi (c) 2007.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.05 sekund