Domů
Co nabízím
Ceník
Informace
Z praxe
Dotazy (občané)
Objednávka (podnikatelé)
Kontakt


Dary mohou snížit základ daně.

14.02. 2013

Poskytnutý dar není oprávněným výdajem, ale pokud jsou dodrženy podmínky podle § 15 zákona o dani z příjmu, lze alespoň snížit základ daně o tento dar.

Dar může podnikatel v přiznání uplatnit jako nezdanitelnou část základu daně. K přiznání doloží smlouvu o poskytnutí daru,nebo potvrzení o přijetí daru. Dary lze poskytnout právnickým i fyzickým osobám v ČR. Smlouva, či potvrzení musí obsajovat identifikaci dárce i obdarovaného, datum poskytnutí daru, účel daru a výši daru.

Fyzickým osobám lze poskytovat dar podle § 15 ZDP , pokud jsou invalidní, nebo pokud poskytují zdravotní služby,nebo pokud provozují školy, či zařízení na ochranu opuštěných zvířat. Dar lze poskytnout i dítěti,které je závislé na péči jiné osoby.Stejně tak lze poskytnout dar fyzické osobě na financování odstranění následků živelní pohromy.

Zvláštní skupinou jsou poživatelé invalidního důchodu I. až III. stupně. Je rozdíl mezi invalidní osobou a poživatelem invalidního důchodu. Osoba, která je podle § 15 ZDP obdarována, musí současně s rozhodnutím,že je invalidní,pobírat i dávku, aby byl dar uznatelný pro snížení daňového základu dárce = obdarovaný musí být poživatelem invalidního důchodu.

Pokud má dárce smlouvu o poskytnutí daru nebo potvrzení o přijetí daru a tyto dokumenty splňují podmínky § 15ZDP, může si snížit základ daně  bez toho, aby dále musel  prokazovat daňovým tvrzením jak bylo s poskytnutým darem naloženo.To, jestli obdarovaný dar skutečně použil na daný účel, musí prokázat obdarovaný. Finanční úřad může vyzvat obdarovaného, aby prokázal použití daru na účel podle § 15 ZDP. ( Například bylo ve smlouvě, že obdarovaný použije darované peníze na  zdravotnické potřeby,kompenzační pomůcku,na rehabilitaci,či na majetek usnadňující vzdělání a obdarovaný místo invalidního vozíku nebo počítače použil peníze na dovolenou. Pokud tuto osobu Finanční úřad vyzve k prokázání použití daru, či k daňovému tvrzení a obdarovaný neprokáže použití daru na účel podle zákona, pak musí obdarovaný zaplatit darovací daň. ) DAŇOVÉ  TVRZENÍ  NEMUSÍ  BÝT  VŠAK  PODÁNO, POKUD  BYL  DAR  NIŽŠÍ  NEŽ  OSVOBOZENÁ  ČÁSTKA  20000.- Kč podle § 19 odst.4 zák. 357/92 Sb o dani dědické,dani darovací a dani z převodu nemovitosti. Přesahuje -li  dar 20000.- Kč a nebyl použit podle § 15 ZDP, pak obdarovaný zaplatí daň z částky převyšující 20000.- Kč = To znamená, že obdarovaný v tomto případě nemá dar osvobozený od daně !!!  Zatím co dárce má právo na snížení základu daně, i když obdarovaný  použil dar jinak.

 
Možnosti

 
Vytisknout článek
Vytisknout článek

Design layout by Pavel a Pavlina Knotkovi (c) 2007.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund