Domů
Co nabízím
Ceník
Informace
Z praxe
Dotazy (občané)
Objednávka (podnikatelé)
Kontakt


SLUŽBY v DPH

13.08. 2011

Podle zákona o DPH je službou vše,, co není zbožím, nebo převod nemovitostí.

Definice slova " služby "  je velmi složitá a všeobecná. Mnohdy není jisté, zda plnění je vůbec službou, která podléhá DPH. Nicméně se za službu v současné době považuje vše, co není zbožím, či převodem nemovitostí, z čehož vyplývá, že službou je kromě známých a jasných služeb i to, když se plátce něčeho vzdá, tedy např. odstupné za uvolněné prostory, či věcné břemeno,  jehož hodnota je službou. Službou je i přeprava, nájem, podnájem,převod práv, bezúplatné přenechání majetku, či vložení nepeněžního majetku do společnosti ( pokud vkladatel uplatnil odpočet), dále je službou např, využití práv, či majetku, a to včetně osobního využití bez úolaty, dále je to přijetí závazku zdržet se jednání, poskytnutí bonusu, poskytnutí skonta, či jiné výhody.

Službou není plnění, které není buď podnikáním, nebo to není soustavná činnost. Taktéž není službou finanční plnění, které nemění cenu plnění = nejedná se o slevu, ani výhodu a nesmí se jednat o přímou vazbu na jednotlivá zdanitelná plnění. Službou není plnění škod,smluvních sankcí,úroky,či skonto, které nemění sjednanou cenu, předmětem DPH není služba v podobě vratné kauce, složení úschovy, výpůjčky, nebo některé náhrady.

Aby " služba " nepodléhala DPH, musí splňovat podmínku neměnnost ceny, a nesmí se jednat o slevu, která by změnila základ a dále se nesmí jednat o výhodu.

 
Možnosti

 
Vytisknout článek
Vytisknout článek

Design layout by Pavel a Pavlina Knotkovi (c) 2007.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund