Domů
Co nabízím
Ceník
Informace
Z praxe
Dotazy (občané)
Objednávka (podnikatelé)
Kontakt


Finanční bonus

11.11. 2010

Finanční bonus nepodléhá DPH, tudíž se neuvádí ani do přiznání. Bonus je částka, u které nedošlo k žádnému plnění.

(  Pozor !!!    v roce 2011  nastala změna. MF došlo k názoru, že bonus je plnění, nebo sleva, tudíž podléhá DPH )Dodavatel, plátce DPH poskytne finanční bonus svému odběrateli,taktéž plátci DPH, a to za splnění určitého množství odběru.Tato částka není plnění a bude proto podléhat jen dani z příjmu.Do přiznání DPH se neuvádí

Finanční bonus není ani osvobozené plnění, proto nevstupuje do výpočtu koeficientu pro krácení DPH. Protože se neuvádí v přiznání ani jako osvobozené plnění,nebudou se krátit odpočty DPH u přijatých plnění.

Věrnostní bonus poskytnutý odběratelům,zákazníkům atd., je sleva, u níž nedošlo k žádnému plnění, tudíž nepatří do přiznání DPH = není to předmět DPH. Od ceny se odečte sleva a DPH pak podléhá jen zbytek ceny.

Vydaný bonus v penězích je pro dodavatele oprávněný daňový výdaj, neboť si tím zajišťuje své příjmy. Přijatý bonus odběratelem podléhá dani z příjmu, neboť každý příjem do podnikání je předmětem daně ( pokud není osvobozen)

Finanční bonus má ten význam,aby si dodavatel ( prodejce), udržel své zákazníky a aby si udržel své příjmy Bonus musí splňovat podmínku, kterou musí odběratel dodržet, t.j., aby v určitém čase zákazník odebral určité množství plnění nebo dostane bonus ten, kdo předčasně zpracuje zakázku nebo ten, kdo uzavřel nejvíce smluv ve prospěch dodavatele atd.

Bonus by však neměl mít přímou vazbu na jednotlivá plnění. To znamená, že poskytuje-li dodavatel bonus tím, že zákazník může zaplatit zdanitelné plnění v nižší částce než je uvedená v daňovém dokladu, když zaplatí ve lhůtě splatnosti. Tento bonus se týká pouze peněz ( úhrady), nikoli dodaného plnění. V tomto případě daňový doklad podléhá DPH u dodavatele i odběratele a uvádí se do přiznání.Pouze rozdílná částka mezi dokladem a úhradou se zaúčtuje na obou stranách jako bonus = dodavatel do výdajů k dani z príjmu a  odběratel do příjmů k dani z příjmu ( případně storno příjmů a storno výdajů, nebo lze finanční rozdíl ošetřit dalším dokladem)

 
Možnosti

 
Vytisknout článek
Vytisknout článek

Design layout by Pavel a Pavlina Knotkovi (c) 2007.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.05 sekund