Domů
Co nabízím
Ceník
Informace
Z praxe
Dotazy (občané)
Objednávka (podnikatelé)
Kontakt


Pojištění roku 2010

21.11. 2009

Zdravotní a důchodové pojištění se mění.Dávky z nemocenského pojištění se budou vyplácet podle nového tiskopisu = Rozhodnutí o pracovní neschopnosti.Tiskopis platí již od 1.12.2009

Zdravotní pojištění z minimálního vyměřovacího základu 11854,50 Kč od 1.1.2010 činí 1601.-Kč

Minimální mzda 8000.-Kč se nemění, takže minimální pojistné v r. 2010 z mezd zaměstnanců činí  1080.- Kč

Všeobecný vyměřovací základ pro sociální zabezpečení  ( 23280 x koef.1,0184) je 23708.-Kč  a z hoho 25% VZ pro hlavní činnost OSVČ je 5928.- Kč a dále 10% VZ pro vedlejší činnost OSVČ je 2371.-Kč ( r. 2010) Rozhodná roční částka pro osoby s vedlejší činností bude pro r. 10 Kč 56900 . Sazba pro důchodové pojištění je 29,2 %. Zálohy pro hlavní činnost v roce 2010 jsou nejméně 1731.-Kč, pro vedlejší 693.-Kč

Počet dílů tiskopisu neschopenky  od 1.12.2009 je  pět , z nichž zaměstnavatel použije pro prvních 14 dnů díl III. a V. Pro pokračování nemoci po 14 dnech platí díl  IV. a V. + potvrzení o trvání nemoci + příloha k žádosti o dávky. 

Úrazové pojištění se posouvá až na rok 2013, takže zaměstnavatel bude i nadále platit pojistné za zaměstnance Kooperativě nebo České pojišťovně ( pracovní úrazy)

Maximální vyměřovací základ r. 2010 pro pojistné je 72 násobek průměrné mzdy 23709 = 1707048.- Kč pro zaměstnance i pro OSVČ.

Za rok 2008 byla sazba pro důchodové pojištění 29,6 %. Za rok 2009  činí sazba 29,2 % z vyměřovacího základu. Pro rok 2009 je minimální měsíční VZ 5889.-Kč a zálohy z hlavní činnosti 1720.-Kč. MVZ pro vedlejší za r. 09 je 2356 a zálohy 688.-Kč. Rozhodná částka pro vedlejší OSVČ v r. 09 je 56532 .- Kč ( překročí-li tuto částku, stává se účast na pojistném povinná).  Pro rok 2010  činí sazba 29,2 %.

Odvody za zaměstnance so pro rok 2010 nemění. Odečítá se i nadále 1/2 náhrady za nemoc. Slevy ze sociálního pojištění se uplatní naposledy za prosinec 2009 .

 

 
Možnosti

 
Vytisknout článek
Vytisknout článek

Design layout by Pavel a Pavlina Knotkovi (c) 2007.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.06 sekund