Domů
Co nabízím
Ceník
Informace
Z praxe
Dotazy (občané)
Objednávka (podnikatelé)
Kontakt


Ceník účetních a mzdových služeb


Uvedený ceník je pouze orientační.

DOTAZY - odpovědi zdarma pro nepodnikatele na všeobecné dotazy =   " DOTAZY -OBČANÉ "

DOTAZY - jednotlivé odpovědi na dotazy pro  p o d n i k a t e l e - "OBJEDNÁVKA - PODNIKATELÉ "  (úplatně)

_________________________________________________________________________________________________       

Daňová evidence - stálá služba podnikatelům, spočívající ve zpracování veškerých dokladů,DPH a mezd. 

Ceny je možno dohodnout individuálně podle požadavků a potřeb klienta.
Sazby jsou smluvní a závisí na dohodě obou stran.
Veškeré ceny prací lze individuálně přízpůsobit v závislosti na mnoha faktorech. Zohledňuji složitost a rozsah účetních případů, přebírání a předávání dokladů v sídle podnikatele, formu předávání dokladů u klienta, množství účetních případů, kvality a připravených dodaných podkladů apod. 

NEJSEM PLÁTCEM DPH.

___________________________________________________________________________________________________________________

Stálou službu nebo službu formou odpovědí na jednotlivé dotazy,je možno objednat pomocí objednávky pro podnikatele - je nutno zadat IČO- jsou placené .

Pomocí odkazu na dotazy pro osoby bez IČ - nepodnikatele ( nebo budoucí podnikatele)  Vám odpovím na všeobecné dotazy týkající se míst úřadů,základních informací o podnikání, o minimální výši pojistného a podobně - jsou zdarma.

Odpovědi na dotazy podnikatelům,kterým dlouhodově zpracovávám agendu, jsou odpovědi na dotazy započtěny v ceně za měsíční službu.

Služba  pro podnikatele prostřednictvím  o b j e d n á v k y   spočívá i v  odpovědích  na jednotlivé  dotazy ,týkající se podnikání a mezd , i když daňovou evidenci vede jiný účetní - odpovědi jsou placené a proto musí být vyplněná objednávka.

Aktuální sazby:

  • částka 300Kč za 1/2 hodiny, částka  600- Kč za 1 hodinu práce  =  porady,konzultace
  • odpověď na Váš individuální dotaz od 300.-Kč podle Vaší objednávky - viz odkaz objednávka,dotazy
    (podle náročnosti a délky odpovědi). Odpověď dostanete na Váš e- mail spolu s fakturou po zadání Vašeho
  • dále lze sjednat stálou měsíční paušální částku dle sepsané smlouvy ,ústní dohody nebo Vaší objednávky.

Příklady paušálních sazebeb:

              Daňová evidence   od 600.- kč měsíčně (podle počtu dokladů a zápisů -platí do 30  dokladů měsíčně )

  1. daňová evidence + DPH   od 2100Kč měsíčně
  2. daňová evidence + mzdy   od 2800.- měsíčně ( částka se zvyšuje podle počtu zápisů a počtu zaměstnanců)
  3. daňová evidence + mzdy + DPH  od 3500 Kč měsíčně
  4. mzdová agenda samostatně ( bez účetnictví a bez vedení daňové evidence) 700.-Kč za jednoho zaměstnance  měsíčně , přihlášky,odhlášky, E.L.,roční zůčtování daně zaměstnanců,Vyúčtování záloh ze ZČ ap.

 

Daňová evidence plátců a zaměstanavatelů podle obratu - základní měsíční paušál:

 obrat do  200000.-     od   700.- Kč + počet zaměstnanců á 700.- Kč + příplatky za roční vyúčtování a tiskopisy

         do  400000.-          1400..- Kč + počet zaměstnanců á 700.- Kč        "

         do  600000.-          2100.- Kč + počet zaměstnanců á  700.- Kč        "

         do 1000000.-         2800.- Kč + počet zaměstnanců á  700.- Kč         "

         do 2000000.-         3500-  Kč + počet zaměst.   á  700.- Kč         "

         do 3000000.-         5600.-Kč  + počet zaměstnanců á  700.- Kč         "       atd.

 Domluvená paušální cena zahrnuje jednu fyzickou osobu - podnikatele,včetně porad a konzultací, převzetí dokladů,vedení evidence, pohledávek, závazků,majetku,vypracování přiznání k DPH.Cena taktéž zahrnuje přihášky a odhlášky zaměstnanců ,týkajících se pojištění, vední mzdové agendy.Cena rovněž zahrnuje účast při kontrolách a kontakt s úřady.

Cena nezahrnuje Přiznání k daním( kromě DPH)vypracování Přehledů k pojištění OSVČ, Vyúčtování daně ze ZČ pro F. úřad a roční vyúčtování daně zaměstnanců. Cena nezahrnuje evidenci sdružení fyzických osob - účastníci mohou využít mých služeb,avšak základní cena se zvýší podle počtu účastníků sdružení a rozúčtování jejich podílů podle Smlouvy o sdružení.

Celnu lze také dohodnout ve výši  3 - 5% z obratu podnikatele.
cenik

Publikováno: 03.08. 2007
(přečteno 34627x)
Design layout by Pavel a Pavlina Knotkovi (c) 2007.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE CMS. All Rights Reserved.
Čas potřebný ke zpracování stránky: 0.05 sekund